+31(0)20 578 83 00 +31(0)20 578 83 00
contact@corp.nl

Bestuurdersaansprakelijkheid: HR 23 november 2012 (Spaanse villa’s).

Bestuurdersaansprakelijkheid: ernstig verwijt niet vereist wanneer aansprakelijkheid is gebaseerd op schending van een zelfstandige zorgvuldigheidsnorm.

De Hoge Raad heeft op 23 november 2012 geoordeeld dat een bestuurder van een B.V. persoonlijk aansprakelijk kan zijn, als hij in strijd handelt met een op hem persoonlijk rustende zorgvuldigheidsnorm. In dat geval gelden de gewone regels van onrechtmatige daad en is niet vereist dat een bestuurder een ernstig verwijt kan worden gemaakt. Dit geldt ook als de vennootschap voor hetzelfde handelen aansprakelijk is.

Het betrof hier een bijzonder geval. Een B.V bemiddelde tussen koper en verkoper van een villa aan de Spaanse Costa Blanca. De bestuurder van de B.V. had nagelaten de koper op de hoogte te stellen van het feit dat de villa zonder vergunning was gebouwd en dat er mogelijk een afbraakplicht bestond. In plaats daarvan deelde de bestuurder aan de potentiële koper mee dat de villa een goede investering zou zijn, waarna de koop tot stand kwam. Enige tijd later werd de villa door de Spaanse overheid afgebroken. De koper stelde de B.V. en haar bestuurder aansprakelijk voor de geleden schade.

De Hoge Raad overweegt dat de bestuurder niet alleen tekort is gekomen in de nakoming van zijn verplichtingen uit hoofde van zijn bestuursfunctie. De bestuurder heeft tevens de zorgvuldigheidsnorm geschonden, welke norm hij jegens de koper diende na te leven en die los staat van zijn taakuitoefening als bestuurder. Volgens de Hoge Raad gelden in een dergelijk geval de gewone regels van onrechtmatige daad en is voor het vaststellen van zijn aansprakelijkheid niet vereist dat de bestuurder een ernstig verwijt van zijn handelen kan worden gemaakt. De Hoge Raad voegt hier aan toe dat dit ook geldt in een geval als het onderhavige, waarin de onrechtmatige gedragingen van de bestuurder in het maatschappelijk verkeer (tevens) als gedragingen van de vennootschap kunnen worden aangemerkt, zodat ook de vennootschap uit eigen hoofde op grond van onrechtmatige daad aansprakelijk kan worden gehouden.

Lees hier de uitspraak.

Deel deze pagina