+31 (0)20 578 83 00

Nieuws.

Entire agreement clause: HR 5 april 2013

2013-04-05

Een entire agreement clause staat in beginsel niet in de weg aan toepassing van Haviltex-uitleg van verklaringen en gedragingen van partijen voorafgaand aan het sluiten van de overeenkomst.

Een entire agreement clause is op zichzelf geen uitlegbepaling.

Deze uit de Anglo-Amerikaanse rechtssfeer overgewaaide clausule beoogt veelal te bewerkstelligen dat partijen niet zijn gebonden aan eerdere op de overeenkomst betrekking hebbende afspraken indien die afspraken niet de overeenkomst zijn opgenomen. De clausule staat er echter niet zonder meer aan in de weg dat toch betekenis toekomt aan verklaringen die zijn afgelegd dan wel gedragingen die zijn verricht in het stadium voorafgaand aan het sluiten van de overeenkomst.

 Dit heeft de Hoge Raad geoordeeld in een arrest van 5 april 2013.

terug

Nieuws

Meer Nieuws >