+31 (0)20 578 83 00

Nieuws.

Faillissement Econcern: claim inkoop aandelen put optie

2012-12-19

Een contractuele verplichting tot inkoop van eigen (certificaten van) aandelen op basis van een put-optie overeenkomst kan niet worden afgedwongen, indien de vennootschap – op het moment waarop de optie wordt ingeroepen – niet beschikt over de (dwingendrechtelijk) vereiste vrije reserves.

Dit oordeelde de Rechtbank Utrecht in het kader van een renvooiprocedure (Econcern N.V.), waarbij in plaats van de overeengekomen put option exercise price een (gelijk) bedrag aan schadevergoeding werd gevorderd wegens toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de inkoopverlichting uit hoofde van de put-optie overeenkomst.

Lees hier de hele uitspraak.

terug

Nieuws

Meer Nieuws >