+31 (0)20 578 83 00

Corporate litigation en arbitrage.


We adviseren en procederen bij overnamegeschillen, bestuurdersaansprakelijkheid en conflicten tussen aandeelhouders. In dat kader voeren we veelvuldig enquêteprocedures bij de Ondernemingskamer van het gerechtshof Amsterdam. Daarnaast treden we op in collectieve acties voor activistische aandeelhouders en insolventiegerelateerde geschillen. We zijn voorts gespecialiseerd in arbitrageprocedures, zowel nationaal als internationaal.

Contactpersonen

terug