+31(0)20 578 83 00 +31(0)20 578 83 00
contact@corp.nl

Ondernemingskamer geeft tijdelijk bestuurder bevoegdheid om zelfstandig besluit te nemen over verkoop Slotervaartziekenhuis.

De door de Ondernemingskamer op 25 oktober jl. aangewezen bestuurder van Meromi Holding, aandeelhouder van Slotervaartziekenhuis, mag zonder tussenkomst van de aandeelhouders beoordelen of de verkoop van het ziekenhuis doorgaat of niet. Dat heeft de Ondernemingskamer van het gerechtshof Amsterdam op 11 december 2013 beslist. Op 18 oktober 2013 heeft de Ondernemingskamer een enquéte gelast naar het beleid en de gang van zaken bij Meromi Holding en Jeemer B.V. De Ondernemingskamer benoemde mr. Charlotte Insinger tot tijdelijk bestuurder van beide vennootschappen. Meromi hield ca. 0,34% van de aandelen in Slotervaartziekenhuis.De overige aandelen werden gehouden door delta Onroerend Goed B.V. Jeemer houdt (indirect) aandelen in Meromi Holding. Delta Onroerend Goed verzocht de Ondernemingskamer te bepalen dat mr. Insinger een overeenkomst tot verkoop van de aandelen in Slotervaartziekenhuis aan MC Groep (een onderneming van zorgondernemer Loek Winter) kan uitvoeren zonder tussenkomst van de algemene vergaderingen van aandeelhouders van Meromi Holding en Jeemer. De Ondernemingskamer is van oordeel dat zich op aandeelhoudersniveau van Meromi Holding en Jeemer een impasse voordoet waardoor adequate besluitvorming met het oog op de belangen van de vennootschappen, maar ook met het oog op die van Slotervaartziekenhuis, belemmerd wordt. Deze belemmering dient te worden opgeheven. Er is geen aanleiding aan te nemen dat mr. Insinger niet in staat is te beoordelen welke keuze dient te worden gemaakt: de koop gestand doen of deze ontbinden, aldus de Ondernemingskamer. Lees hier de volledige uitspraak.

Deel deze pagina