+31(0)20 578 83 00 +31(0)20 578 83 00
contact@corp.nl

Ondernemingskamer: geen enquête naar wanbeleid bij Slotervaartziekenhuis.

De Ondernemingskamer van het Gerechtshof Amsterdam heeft op 4 juli 2013 in een spoeduitspraak geoordeeld dat er geen onderzoek komt naar het beleid en de gang van zaken bij Slotervaartziekenhuis B.V. Het enquêteverzoek was gedaan door de kinderen van de in maart 2013 ontslagen bestuursvoorzitter Aysel Erbudak. De kinderen van Erbudak houden aandelen in een houdstervennootschap, die op haar beurt aandelen houdt in Slotervaartziekenhuis. In maart 2013 nam hun indirecte belang in Slotervaartziekenhuis af tot minder dan 1%, nadat een belangrijke financier van Slotervaartziekenhuis een deel van haar lening had omgezet in cumulatief preferente aandelen.  De Ondernemingskamer stelt vast dat, nu verzoekers niet rechtstreeks aandelen houden in Slotervaartziekenhuis, vereist is dat (i) verzoekers economisch gerechtigd zijn in Slotervaartziekenhuis, dan wel dat (ii) tussen de betrokken vennootschappen een zodanige eenheid wordt gevormd dat verzoekers een concernenquête kunnen vragen. De Ondernemingskamer is van oordeel dat aan geen van beide criteria is voldaan, zodat verzoekers niet ontvankelijk zijn.  Klik door naar het nieuwsbericht van de Ondernemingskamer naar aanleiding van de mondelinge uitspraak en de schriftelijke uitspraak.  

Deel deze pagina