+31(0)20 578 83 00 +31(0)20 578 83 00
contact@corp.nl

Ondernemingskamer: geen wanbeleid aandeelhouder Slotervaartziekenhuis.

In de ruzie tussen aandeelhouders van het Slotervaartziekenhuis is er bij de aandeelhouders van het ziekenhuis geen wanbeleid gepleegd. Dat heeft de Ondernemingskamer van het Gerechtshof Amsterdam op 13 mei 2015 geoordeeld. De uitspraak betekent een nederlaag voor voormalig directievoorzitter Aysel Erbudak en haar familie. Zij werd begin 2013 geschorst en vervolgens ontslagen nadat zij in conflict kwam met haar medebestuurders, de RvC en de medische staf. Ook kwam zij in botsing met gemeente Amsterdam en zorgverzekeraar Achmea. Onderhandelingen met Achmea over vergoeding van zorgbehandelingen liepen stuk, waarna patiënten uitweken naar andere ziekenhuizen en Slotervaartziekenhuis in een financiële crisis belandde.

Aandelenemissie 2013

In maart 2013 heeft Slotervaartziekenhuis (cumulatief preferente) aandelen uitgegeven. Als gevolg van deze uitgifte verwaterde het aandelenbelang van de familie Erbudak van 49% naar 0,36%. De onderzoeker die in opdracht van de Ondernemingskamer deze aandelenuitgifte onderzocht, had hier scherpe kritiek op.

OK: emissie kon bijdragen aan waarborgen continuïteit ziekenhuis

De Ondernemingskamer oordeelt echter dat de aandelenemissie “moet worden bezien tegen de achtergrond van de crisis waarin het Slotervaartziekenhuis zich indertijd (begin 2013) bevond”. Volgens de Ondernemingskamer mochten Slotervaartziekenhuis en aandeelhouder Meromi “redelijkerwijs verwachten dat de emissie een wezenlijke bijdrage kon leveren aan de oplossing van deze ernstige crisis en derhalve dienstig kon zijn aan het waarborgen van de continuïteit van het ziekenhuis”. De emissie droeg bij aan het marginaliseren van de invloed van Erbudak op Slotervaartziekenhuis. De Ondernemingskamer acht dat geoorloofd, mede gezien de ontwrichtende rol die Erbudak binnen Slotervaartziekenhuis gespeeld had, de door haar gepleegde financiële malversaties en haar rol als spreekbuis van de kinderen.

Zorgbrede Governancecode 2010

Relevant in dit kader is dat aandeelhouders van een zorginstelling rekening hebben te houden met de maatschappelijke belangen die gemoeid zijn met de continuïteit van het ziekenhuis; dit volgt uit de Zorgbrede Governancecode 2010. Slotervaartziekenhuis werd in deze procedure bijgestaan door CORP. (Olav Heuts en Erika Meeùs). Lees hier de beschikking van de Ondernemingskamer van 13 mei 2015. Zie ook NRC Handelsblad.

Deel deze pagina