+31(0)20 578 83 00 +31(0)20 578 83 00
contact@corp.nl

Onteigende aandeelhouders SNS Reaal ontvankelijk in enquêteprocedure.

Onteigende aandeelhouders hebben wel degelijk het recht om een onderzoek te laten instellen naar mogelijk wanbeleid bij SNS Reaal in de jaren tot 2013. Dat heeft de Ondernemingskamer van het gerechtshof Amsterdam op 8 juli 2015 bepaald. Bij de nationalisatie van de bankverzekeraar in februari 2013 werden de aandelen SNS onteigend waardoor aandeelhouders hun eigendoms zeggenschap verloren. De onteigende aandeelhouders verzochten de Ondernemingskamer om een onderzoek (enquête) naar het beleid en de gang van zaken bij SNS Reaal te gelasten. SNS Reaal en de Staat verzetten zich daartegen; zij betoogden dat het enquêterecht is voorbehouden aan aandeelhouders die daadwerkelijk aandelen bezitten. De uitspraak van de Ondernemingskamer maakt duidelijk dat ook onteigende aandeelhouders een enquêteverzoek kunnen indienen. Tegen deze uitspraak is cassatieberoep bij de Hoge Raad mogelijk.

Deel deze pagina